Kuva: Tiina Ylitalo

Vakuutus

Suomen Pelastuskoiraliitto ry on ottanut 0–69 -vuotiaille liiton jäsenyhdistysten jäsenille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutussopimus 16-466-690-5 on voimassa vakuutuksenottajan järjestämässä pelastuskoiratoiminnassa sekä tähän toimintaan liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Korvauksen hakeminen ryhmätapaturmavakuutuksesta

Vakuutusturva ja vakuutusmäärät

Hoitoturva 5 000 euroa tapaturmaa kohti.
Hoitokuluissa ei ole omavastuuosuutta.

Invaliditeettiturva 10 000 euroa

Kuolinturva 5 000 euroa.

Vakuutusehdot

Vakuutuksessa noudatetaan ryhmätapaturmavakuutusehtoja RT01. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiin­vamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun eri­tyisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vam­mautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymi­sestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheutta­man venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä. Katso tarkemmat tiedot vakuutusehdoista.

Jos tapaturma sattuu

Vahinkoavusta löytyy ohjeet vahinkotilanteeseen sekä lähimmän kumppanimme. Vahinkoapu löytyy osoitteesta vahinkoapu.op.fi  ja OP-mobiilista.

Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvausten hakemisesta saat puhelimitse numerosta 03 03 03 03.