Vakuutus2018-03-29T14:38:06+00:00

Kuva: Tiina Ylitalo

Vakuutus

Suomen Pelastuskoiraliitto ry on ottanut 0–69 -vuotiaille liiton jäsenyhdistysten jäsenille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutussopimus 16-466-690-5 on voimassa vakuutuksenottajan järjestämässä pelastuskoiratoiminnassa sekä tähän toimintaan liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Korvauksen hakeminen ryhmätapaturmavakuutuksesta

Vakuutusturva ja vakuutusmäärät

Hoitoturva 5 000 euroa tapaturmaa kohti.
Hoitokuluissa ei ole omavastuuosuutta.

Invaliditeettiturva 10 000 euroa

Kuolinturva 5 000 euroa.

Vakuutusehdot

Vakuutuksessa noudatetaan ryhmätapaturmavakuutusehtoja RT01. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiin­vamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun eri­tyisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vam­mautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymi­sestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheutta­man venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä. Katso tarkemmat tiedot vakuutusehdoista.

Jos tapaturma sattuu

Hakeudu hoitoon lähimmälle Pohjolan hoitolaitoskumppanille. Tai lähimpään hoitolaitokseen. Muista ottaa mukaan Kela-kortti. Hoitolaitos laskuttaa sinulta käynnistä aiheutuneet kulut. Tee vahinkoilmoitus ja ilmoita sinulle aiheutuneet kustannukset.

Vahinkoilmoituksen voit tehdä minkä tahansa pankin verkkotunnuksilla Pohjola.fi sivulla kohdasta ”Tee vahinkoilmoitus verkossa”. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, niin vahinkoilmoituksen voi tehdä Pohjola.fi > kirjoita mustalla pohjalla olevaan kenttään: vahinkoilmoitus ja paina hae > valitse henkilöasiakkaiden vahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset > valitse Yksityistapaturmavakuutus, korvaushakemus.

Vahinkoilmoituksen voi lähettää maksutta Pohjolaan:

Pohjola/Yksityistapaturma
Info 6
Tunnus 5010451
00013 VASTAUSLÄHETYS

Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvausten hakemisesta saat puhelimitse numerosta 03 03 03 03.

“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”
NIGEL RAWLINSON • SENIOR PARTNER