Pelastuskoiralajit

Pelastuskoiralajeja ovat jälki, haku, rauniot sekä tunnistusetsintä.

Pelastuskoiria koulutetaan sekä haku- että jälkityöskentelyyn. Hakukoira etsii ilmavainuisesti seuraten ilman mukana kulkeutuvaa ihmisen hajua. Jälkikoira puolestaan etsii maavainuisesti seuraten ihmisestä maahan jäänyttä hajujälkeä.

Poikkeusolojen varalle Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä koulutetaan myös rauniokoiria. Koulutus järjestetään pelastusviranomaisten kanssa. Koulutetut rauniokoirat sijoitetaan kunnan väestönsuojeluorganisaatioon.

Jälki

Jälkikoira työskentelee ”maavainuisesti”, nenä maassa ja etsien ihmisen maastoon tallaamaa jälkeä.

Kun koira löytää ihmisen jäljen maastosta, koira lähtee seuraamaan jälkeä. Usein koirat partioivat esimerkiksi tietä, polkua tai metsänlaitaa, ja jos ihminen on kävellyt reitillä, jälkikoira löytää hänen jättämänsä jäljen. Tämän jälkeen jälkikoira lähtee etenemään jälkeä ”vanhemmasta nuorempaan” suuntaan, eli jäljen tallanneen etenemissuuntaan.

Jos jäljen tallannut maastossa kävellyt ihminen on pudottanut tavaroitaan (hanskan, kännykän tai esimerkiksi nenäliinan) kulkemalleen reitille, koira löytää myös nämä esineet ja ilmaisee löytönsä ohjaajalle – vaikkapa istuutumalla esineen eteen.

Useimmiten koira on kytkettynä jäljestysliinaan, joka on 10–15 metriä pitkä maastossa hyvin liukuva liina, mutta on toki mahdollista, että koira suorittaa tehtävää vapaana. Jälkikoiran onkin oltava maltillinen ja sitkeä puurtaja. Sitä eivät saa häiritä reitillä olevat muut jäljet eivätkä mahdolliset muut eläimet.

Kun koira kohtaa etsityn, hajuvanan jättäneen ihmisen, koira ilmoittaa siitä ohjaajalle samoin kuin esineiden löytyessäkin.

Haku

Hakukoira työskentelee ilmavainuisesti etsien alueella olevien henkilöiden hajua.

Hajun löydettyään koiran tulee löytää henkilö ja ilmaista se ohjaajalleen

  • jäämällä löydetyn henkilön viereen samalla haukkuen (haukkuilmaisu),
  • palaamalla ohjaajan luokse ja ilmaisten löydön otettuaan kaulalla roikkuneen rullan suuhunsa. Tämän jälkeen koiran tulee johdattaa ohjaaja löydetyn henkilön luo (rullailmaisu) tai
  • kulkemalla löydetyn ja ohjaajan väliä, ilmaistuaan ohjaajalleen löydön (kertova ilmaisu).

Hakukoiralta – sekä ohjaajalta – vaaditaan hyvää kuntoa sekä mahdollisuutta liikkua haastavissa maastoissa. Koiran tulee olla ohjaajan hyvässä hallinnassa, mutta kuitenkin koiralta tulee löytyä toimintakykyä myös silloin, kun se työskentelee kaukana ohjaajastaan.

Rauniot

Rauniokoirat koulutetaan tunnistamaan romahtaneiden rakennusten alle jääneitä ihmisiä.

Rauniokoiran tehtävä on käydä paikallistaa ilmavainun avulla alueella mahdollisesti olevat uhrit. Uhrin paikallistettuaan koiran tulee ilmaista uhrin sijainti mahdollisimman tarkasti ohjaajalleen. Ilmasutapana voi olla haukku-, rulla- tai kertova ilmaisu. Koiran tulee pystyä liikkumaan rohkeasti vaikeillakin alustoilla, sekä kestää erilaisia ääni- ja hajuhäiriöitä.

Tulossa: Tunnistusetsintä

Tunnistusetsintäkoiran tulee oppia hajuerottelu ja jäljestäminen. Hajuerottelun kouluttaminen vaatii ohjaajalta operantin työskentelyn osaamista, tarkkuutta ja koulutusteknistä taitoa, kykyä lukea koiraansa, jaksamista toistaa asioita ja sinnikkyyttä pitkäjänteiseen, säännölliseen ja tiiviiseen työhön.