Kuva: Miia Halonen

Kokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa. Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa olosuhteissa. Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat: soveltuvuuskoe (suoritetaan vain raunioilla), peruskoe, loppukoe sekä taidontarkistus. Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa vähintään yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe sekä toisen lajin (haku tai jälki) peruskoe sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).

Hyväksytystä raunioperuskokeesta voidaan anoa verovapautta vuodeksi kerrallaan koiraverolain (590/79) 4§:n nojalla. Kun koira on suorittanut yhden loppukokeen ja kolme taidontarkistuskoetta, sille voidaan anoa elinikäistä verovapautta.

Koekalenteri