Ryhmäkatselmus2018-03-29T14:37:37+00:00

Ryhmäkatselmuksen 2016 loppupalaveri Tampereella. Kuva: Martti Koponen.

Ryhmäkatselmus

Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmus on hälytystehtävissä palvelevien pelastuskoirien ja pelastuskoiraohjaajien taitotason testaustapahtuma. Tapahtumaan osallistuvat pelastuskoirakot ovat kaikkialta Suomesta. Osallistujien on täytettävä Pelastuskoiraliiton hälytyskelpoisuuden kriteerit.

Osallistujilta etukäteen tarkoin salassa pidettävissä tehtävissä testataan monipuolisesti pelastus- ja etsintätehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä ryhmien kenttäkelpoisuutta ja yhteistyö- ja mukautumiskykyjä. Aivan samoin kuin etsintätehtävissä, myös ryhmäkatselmuksessa pelastuskoiraryhmät voivat joutua millaisiin paikkoihin tai olosuhteisiin hyvänsä, eikä tehtävänantojen skenaarioille mikään inhimillinen ole vierasta.

Ryhmäkatselmus on paitsi vaativaa suoriutumista vaikeissa oloissa, myös yhdessäoloa pelastus- ja etsintätoiminnan ja koirankoulutuksen asiantuntijoiden kesken.

Ryhmäkatselmus 2018 ryhmäkatselmus järjestetään Uudellamaalla, järjestäjänä Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirat ja vuoden 2019 ryhmäkatselmus järjestetään Itä-Savossa, järjestäjänä Etelä-Savon Etsintäkoirat.