Sopimus ja ohjeet poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta: