Bild: Miia Halonen

Provverksamhet

Skolningens framskridande uppföljs med räddnings-hundsprov, som ordnas både på ruiner och i terrängen (sök och spårning). Provens målsättning är att mäta ekipagets (hund och förare) förmåga under olika förhållanden.

Testningen baserar sig på nivåprov som är lämplighets-prov (endast på ruiner), grundprov och slutprov samt funktionskontroll. För att bli placerad i kommunens befolkningsskyddsorgansiation bör hunden och föraren godkänt utföra grundprovet på ruinerna. För larmduglig-het i den frivilliga räddningstjänsten larmgrupper krävs godkänt slutprov i en gren (sök eller spårning) samt godkänd funktionskontroll för räddningdhundsekipage (Virta). Dessutom rekommenderas att utföra minst grundprov i en gren till.

De ekipage som söker till FRF hundgruppen måste dessutom godkänt genomföra FRF-förighetsprovet.

Efter utfört grundprov på ruinerna kan man ansöka om skattefrihet för ett år i taget enligt hundskattslagen (590/79)4§. Då hunden utfört ett slutprov samt tre funktionskontroller, kan man ansöka om livslång skattefrihet.