Alla Pelastuskoiraharrastajat – viranomaisen apuna kyselyn 2019. Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen poliisi- ja pelastuslaitoksille. Kyselyyn vastasi 28 poliisiviranomaista ja 10 pelastusviranomaista. Kyselyn tuloksia käsitellään pelastuskoiraliiton yhdistyspäivillä. Pelastuskoiraliitto julkaisee myös blogi-kirjoituksen kyselyn tuloksista.

Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään pelastuskoiraliiton strategian 2020- suunnittelussa.