Suomen Pelastuskoiraliiton strategia 2020 – 2022

Tehtävä

Tuottaa koulutettuja ja toimintaan testattuja pelastuskoirakoita käytettäväksi kadonneiden henkilöiden etsinnöissä.

Toimia etsintöjen organisaatioissa viranomaisten apuna.

Arvot

Vapaaehtoistyö

Sitoutuneet vapaaehtoistoimijat

Avoimuus

Läpinäkyvyys

Yhteistyö

Jäsenyhdistykset, viranomaiset, järjestöt

Laatu

Todennettu osaaminen

Keskinäinen arvostus

Tavoite

Hälytyskoirien määrän lisääminen

Yhdistysten koulutuksellisen toimintakulttuurin tukeminen

Koulutuskaaren tehostaminen

Koulutuspolkujen luominen

Mittarit:

Hälytyskoiramäärä/jäsenmäärä

Hälytyskoirien ikä

Koeosallistumiset/jäsenmäärä

Koetulosten hyväksymisprosentti

Pelastuskoirien käytön lisääminen hälytystehtävissä

Pelastuskoiraryhmien kutsuminen etusijalle

Pelastuskoiraryhmien valtakunnallinen kattavuus

Yhteistyökumppaneiden tietoisuuden lisääminen pelastuskoiraryhmistä

Mittarit:

Kokonaishälytysmäärä

Alueellinen hälytysmäärä

Hälytysorganisaation vahvistaminen

Etsintäorganisaation toimintakulttuurin kehittäminen

Hälytysjärjestelmän kehittäminen tukemaan pelastuskoirakoiden käyttöä

Koiraryhmien sisäisen organisaation vahvistaminen

Mittarit:

Koiraryhmien hälytykset

Koiratoimijoiden tehtävät etsintäorganisaatioissa

Koiraryhmien jäsenten koulutuksen taso