Alarmverksamheten


        

© Eeva Kaataja
© Eeva Kaataja

Förbundet och des medlemsföreningars verksamhet baserar sig på frivillighet: osjälvisk, skolad och motiverat hjälparbete. De frivilliga sökpatrullerna är en ovärderlig resurs. Räddningshundsförbundets medlems-föreningars alarmgrupper är i alarmberedskap 24h i dygnet, årets varje dag.

För att nå målsättningarna ordnas mångsidig skolning året runt. Skolningens nivå mäts med räddningshundsprov samt med årlig färdighetsövning för alarmgrupperna. För provverksamheten har förbundet instruktioner för ordnandet av räddningshundsprov samt kriterier som alla de förare och hundar som deltar i alarmverksamheten uppfyller.