Koulutukset‎ > ‎

Testaajakoulutus© Jari Miettinen
© Jari Miettinen

Koetestaaja edustaa kokeissa toimiessaan Suomen Pelastuskoiraliittoa ja valvoo osaltaan koulutuksen tuloksia sekä koeohjeen noudattamista.

Testaajakoulutus on prosessiluontoinen ja koostuu neljästä osasta: testausten seuraaminen, etäopiskelu, testaajakurssi ja harjoittelutestaukset. Kokonaiskestoltaan se on vähintään vuoden mittainen. Intensiivisimmän osan muodostavat etäopiskelu ja testaajakurssi. Kouluttajien ja valvovien testaajien yhtenä tehtävänä on koko koulutuksen ajan havainnoida opiskelijoiden edistymistä ja kokonaispanosta sekä riittävän syyn ilmetessä myös ehdottaa liiton hallitukselle ko. henkilön koulutuksen keskeyttämistä.

Testaajakoulutuksen kouluttajina toimivat SPeKL hallituksen nimeämät kouluttajat.

Testaajakoulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen opiskelija on perehtynyt koeohjeeseen, testaajaohjeeseen ja testaajatapaamisten muistioihin sekä saanut käsitystä konkreettisessa testaamisessa eteen tulevista tilanteista ja niiden ratkaisuperusteista.

Testaajakoulutukseen osallistuvalta vaaditaan yhdistyksen suositus ja loppukoetulos jostakin SPeKL:n koelajista. Yhdistysten toivotaan kiinnittävän huomiota erityisesti koulutukseen ehdotettavien henkilöiden sopivuuteen testaajan tehtävään sekä heidän halukkuuteensa sitoutua toimimaan liiton testaajana.

Opiskelijalta edellytetään koetoimitsijakurssin käymistä tai kokemusta kokeiden järjestämisestä.

Ennen koulutuksen alkamista opiskelija seuraa päälajinsa testaamista aidoissa koetilanteissa. Opiskelija seuraa lajin kaikki koeosiot, tekee havaintoja ja esittää testaajalle mielessään heränneitä kysymyksiä.

Opiskelijan päälaji on se laji, jossa hän on suorittanut loppukokeen tai missä hän on pääasiallisesti toiminut kouluttajana. Testaajaoikeudet hankitaan ensin päälajiin, lisäoikeuksia voi hankkia sen jälkeen; niiden hankkimiseen riittää peruskoesuoritus kyseisestä lajista.

Muutosta osallistumisvaatimuksiin voi hyvin perusteluin hakea yhdistyksen ja yhdistyksen vastaavan testaajan suosituksesta liiton hallitukselta, jos henkilöllä on esim. pitkä kouluttajakokemus hälytyskoirakoiden kouluttamisesta tms.

Koulutuksen jälkeen testaajakokelas suorittaa harjoittelutestaukset. Harjoittelut tulee suorittaa päälajissa kahden vuoden kuluessa testaajakurssin päättymisestä. Muussa tapauksessa kokelas käy kurssin uudelleen. Lisäoikeuksia muihin lajeihin voi hankkia myöhemminkin. Harjoittelut suoritetaan tavallisten kokeiden yhteydessä SPeKL:n testaajien valvonnassa. Harjoittelut tulee kussakin lajissa suorittaa kahden eri testaajan valvonnassa.

Hyväksytyssä harjoitusarvostelussa tulee olla vähintään: Hakukoe: 6 harjoittelua peruskoe 6 harjoittelua loppukoe tai taidontarkastus, joista vähintään kolme pimeässä. Jälkikoe: 4 harjoittelua päiväkoe ja 2 harjoittelua pimeäkoe. Rauniokoe: 3 harjoittelua soveltuvuuskoe, 3 harjoittelua peruskoe ja 3 harjoittelua loppukoe. Testaaja varmentaa harjoittelun opintokorttiin. Harjoitusarvostelut voi suorittaa useammassa eri kokeessa. Kaikissa lajeissa raunio, haku ja jälki vain yksi harjoittelija/ koesuoritus saa harjoittelumerkinnän testaajakorttiinsa. Harjoittelijan täytyy suorittaa koiran koearviointi saadakseen merkinnän testaajakorttiin, pelkkä koirakon seuraaminen maastossa ei riitä.
 

Testaajaoikeuksien säilyminen vaatii vuosittaisen testaamisen (vähintään yksi kerta vuodessa) sekä osallistumisen testaajatapaamiseen vähintään kahden vuoden välein. Testaajatapaaminen järjestetään vuosittain.