Koulutukset


        

Pelastuskoiraliitto järjestää testaajakoulutusta sekä testaajien ammattitaidon ylläpitoon testaajatapaamisia.

Koulutusryhmien vastaaville tai kouluttajille SPeKL järjestää Peko-kouluttaja-koulutusta. Vuosittain järjestetään kouluttajaseminaari yhdistysten kouluttajille.

Hälytysryhmiin hakeutuville järjestetään Hälyryhmäkoulutusta.

Perustietoa pelastuskoiratoiminnasta on saatavilla Peruskoulutusmateriaalissa, joka on Peko-kouluttajien käytettävissä.

Kokeiden toimihenkilöille on oma Koetoimitsijakoulutus.

Suomen Pelastuskoiraliitto ja Suomen Johanniittain apu ry ovat sopineet keskenään Ensiapukurssien järjestämisestä Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksille.

Varsinainen pelastuskoirakoulutus tapahtuu Pelastuskoiraliiiton jäsenyhdistyksissä. Ne järjstävät tavoitteellista, säännöllistä koulutusta raunioradoilla ja erilaisissa maastoissa. Koulutus sisältää raunio-, haku-, jälki-, taajama-, ja rakennusetsintää sekä koiran hallittavuutta.

Pelastuskoiria harjoitetaan erilaisissa paikoissa ja tilanteissa, jotta ne oppivat toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Raunioratojen pääasiallinen koulutuskausi kestää varhaiskeväästä alkutalveen. Maastoetsintäharjoituksia järjestetään läpi vuoden. Koulutusryhmien lisäksi yhdistysten hälytysryhmät harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden, jotta hälytysvalmius säilyy vaadittavalla korkealla tasolla. 

koulutustaulukko


Pelastuskoiraliiton koulutusavustukset
Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta yhdistysten omiin alueellisiin tai yhteistyössä muiden SPeKL yhdistysten kanssa järjestettäviin koulutuksiin. Avustusta voi hakea pelastuskoiratoimintaa edistävään koulutukseen, kurssiin, leiriin, luentoon.

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta liiton koulutusjärjestelmän koulutuksiin (peko, hälyryhmä, koetoimitsija) avustusta.

Alueelliset koulutukset avustus 40- 60 % ja liiton koulutusjärjestelmän koulutukset avustus 100 % kuluista. Mikäli toteutuneet kulut alittavat hakemuksessa ilmoitetut kulut on avustus mahdollista saada 50% asti. Avustus voi maksimissaan olla 400 euroa. 

Avustusta haetaan täyttämällä linkistä löytyvä lomake viimeistään 8 viikkoa ennen koulutuksen alkamispäivää. SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN AVUSTUSHAKEMUS Lähetä koulutuksen ohjelma osoitteeseen spekl@pelastuskoiraliitto.fiMyönnetyt avustukset ilmoitetaan hakijan sähköpostiin.

Koulutuksen jälkeen tehdään koulutuksesta selvitys viimeistään 2 viikkoa viimeisen koulutuspäivän jälkeen avustuksen nostamiseksi täyttämällä lomake täältä: SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN SELVITYS

Avustusta saavien tulee täyttää kurssin osallistujista  Opintokeskus Svis osallistuja- sekä osallistujatietolomake


Lomakkeet palautetaan spekl@pelastuskoiraliitto.fi
Avustusta saavat lähettävät saatuun avustukseen liittyvät kuitit skannnattuna spekl@pelastuskoiraliitto.fi