Kokeet‎ > ‎

Raunioradat© Jari Miettinen
© Jari Miettinen
RAUNIORADAT 
 

Raunioradan hyväksymisen tarkoituksenmukaiseen koulutus- ja koetoimintaan suorittaa Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) valtuuttama henkilö, yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Jos Suomen Palveluskoiraliitto on hyväksynyt radan käyttöön ja viranomainen on sen tarkistanut, riittää, että SPeKL:n valtuuttama henkilö tarkastaa radan.
 
SPeKL raunioratatarkastajat:
Raunioratatarkastajana voi toimia  SPeKL rauniotestaajaoikeudet omaava henkilö.
Rauniot voidaan hyväksyä SPeKL radaksi myös, mikäli SPKL on tehnyt hyväksynnän radalle ja dokumentti toimitettu SPeKL hallitukselle. Rata kuuluu olla myös pelastusviranomaisen tarkastama
Käytössä olevan raunioradan hyväksyttävyys em. toimintaan tarkastetaan vähintään joka viides vuosi. Tarkastuksen suorittavat yllämainitut henkilöt.


Yleisiä vaatimuksia raunioradan koosta, tasosta ja rakennelmista/välineistöstä
 
· radan tulee olla mahdollisimman rauniomainen (onnettomuus; sortumat, räjähdykset; kriisi)
· koko vähintään n. o,5 ha
· vähintään 30 piiloa
· mahdollisimman vaihtelevia piiloja
    - avo- ja umpipiiloja
    - maanalaisia piiloja sekä piiloja yhdistäviä käytäviä
    - selvästi maanpintaa ylempänä olevia piiloja
    - siirrettäviä/muunneltavia piiloja
    - kokonaisuus, jossa on useita vierekkäisiä, erikseen suljettavia piiloja
    - tunneli/tunnelisto, johon mahtuvat sekä ohjaaja että koira ja jonka suuaukot voidaan sulkea
· kivikko-/louhikkoalue tai muu vaikeakulkuinen alue
· erilaisia pintamateriaaleja; peltiä, tiilimurskaa, betonia
· paikka, jossa voi harjoitella koiran nostoa ja laskua sekä tähän tarvittavat välineet
· tulen, savun ja melun tuottamiseen tarvittava välineistö
· kiipeilyyn sopivia, muunneltavia telineitä tai rakennelmia
· erilaisia hyppyesteiksi sopivia telineitä
· radan ja piilojen kunnostamisessa tarvittavia työkaluja 

Turvallisuus raunioradalla

Raunioradan ja sen piilojen turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Mm. seuraavat seikat tulee ottaa huomioon suunniteltaessa / tarkastettaessa rauniorataa

· sammutusvälineet ja pelastussuunnitelma
· maalihenkilöiden turvallisuus piiloissa
· maalihenkilöiden suojavarusteet (kypärä, suojavaatteet, hanskat)
· rakennusmateriaalien turvallisuus/myrkyttömyys
· suurten rakennuselementtien luja ja turvallinen kiinnitys
· ohjaajan turvavälineiden käyttö
· ensiapuvälineistön ja paarien tulee olla kunnossa ja helposti saatavilla

Raunioradat Suomessa

Alla listattuna SPEK kyselyn 2013 tietojen mukaan listatut raunioradat Suomessa. Kaikki radat eivät ole Pelastuskoiraliiton koekäyttöön hyväksymiä.
Mikäli listasta puuttuu tai siihen voisi lisätä raunioradan, ilmoitathan siitä spekl@pelastuskoiraliitto.fi
                                                                                        
Raunioradat

Espoo SPeKL
Helsinki
Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Jyväskylä SPeKL/Sove
Kajaani
Kokkola
Kotka SPeKL
Kuopio
Kuusamo SPeKL/Sove
Lappeenranta
Lapua
Lohja
Maarianhamina SPeKL
Pori
Salo SPeKL/Perus
Savonlinna
Turku SPeKL
Vaasa
Vantaa