Ilmoittautuminen© Juha Lehtikangas
© Juha Lehtikangas

Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastukseen ilmoittautuminen

Käyttöönottotarkastus järjestetään koiranohjaajan ja hälytysryhmän yhteisellä päätöksellä. Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan tai hälytysryhmän edustajan suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa.

Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, suosittelijana toimii koirakon oman yhdistyksen puheenjohtaja.

Koirakon ilmoittautuminen käyttöönottotarkastukseen tapahtuu jättämällä erillinen arviointilomake järjestäjälle.
 

Järjestäjät ilmoittavat liitoille tilaisuuden järjestämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Vain määräajassa jätetyt ilmoitukset huomioidaan. Järjestäjät vastaavat tarkastuksen ilmoittamisesta viranomaiselle.
Poliisin yhteyshenkilöt pelastuskoirien virtatarkastuksiin:
Ilmoitus on lähetettävä hyvissä ajoin sähköpostitse sen alueen poliisikoiraryhmänjohtajalle tai vararyhmänjohtajalle, jossa virtatarkastus järjestetään. Ilmoitus on aina lähetettävä lisäksi poliisilaitoksen poliisikoiraryhmänjohtajalle, vaikka tarkastus järjestettäisiin muualla kuin rj:n päätoimisella alueella. Esim. Kanta-Hämeen alueella järjestettävästä tarkastuksesta on lähetettävä tieto Hämeenlinnaan ja Lahteen.
Joissain poliisilaitoksissa on nimetty erikseen virtatarkastusten yhteyshenkilö, joka ei ole ryhmänjohtaja tai vararyhmänjohtaja. 
Yhdistyksille on lähetty erillinen lista yhteyshenkilöistä.
Ilmoitus poliisille on oltava nähtävissä virtatarkastuksen asiakirjoissa silloin, kun poliisi on ollut mukana tarkastuksessa sekä silloin, kun poliisi ei ole päässyt tarkastukseen.

Käyttöönottotarkastuksen suosittelijana toimiva hälytysryhmän edustaja täyttää ilmoittamislomakkeen


Mikäli Virta tarkastus perutaan järjestäjän toimesta, ilmoitetaan siitä sähköpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi ja spekl@pelastuskoiraliitto.fi


Pelastuskoirakon Käyttöönottotarkastajat


Järjestäessäsi käyttöönottotarkastusta, tarkastajien yhteystiedot saatavilla Palveluskoiraliiton toimistolta toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai Pelastuskoiraliiton toimistolta spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 
Tarkastuksen järjestävän yhdistyksen liitto vastaa tarkastajalle maksettavien kulujen hoitamisesta, järjestävän yhdistyksen liiton toimintatapojen mukaisesti.


Käyttöönottotarkastajat


Nimi Kaupunki
Grönlund Michaela Kokkola
Haarni Jaana Tampere
Halonen Miia Oulu
Hildén Minna Pirkkala
Huomo Harri Kouvola
Iivonen Kari Lahti
Jalkanen Irmeli Oulu
Juvonen Taina Kerava
Kaataja Eeva Tampere
Koistinen Petri Kajaani
Koivunen Sari Turku
Konnu Mirja Savonlinna
Kopio Anja Turku
Lääperi Matti Imatra
Löytöläinen Juha Espoo
Matikainen Anna-Mari  Sipoo
Mattsson Caarin Turku
Rantanen SariKokemäki
Ruostila Katja Tampere
Rytkönen Eija Maaninka
Rokkamäki MaaritJyväskylä
Sairanen Kimmo Kontiolahti
Seppälä Ulla Kotka
Törnblom Stina Turku
Wedde John Lahti
Öhberg Ulla Ahvenanmaa