KäyttöönottotarkastusVIRTA – Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön

© Jari Miettinen
© Jari Miettinen

Käyttöönottotarkastus suoritetaan kaikille niille koirakoille (koira+ohjaaja), joita käytetään poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä. Käyttöönottotarkastuksen suorittaneita koirakoita voidaan käyttää muissa virka-aputehtävissä alueellisesti sopimalla.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus. Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan/ryhmän edustajan suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa.

VIRTA – Järjestämis- ja arviointiohje