Etusivu‎ > ‎Ajankohtaista‎ > ‎

SPeKL Testaajakoulutus 2015-2016

lähettänyt Mika Soininen 26.6.2014 klo 2.36


Suomen Pelastuskoiraliitto järjestää testaajakoulutusta liiton kokeiden testaamiseen. Seuraava koulutus järjestetään 2015-2016. 

Koetestaaja edustaa kokeissa toimiessaan Suomen Pelastuskoiraliittoa ja valvoo osaltaan koulutuksen tuloksia sekä koeohjeen noudattamista. 

Testaajakoulutus on prosessiluontoinen ja koostuu neljästä osasta: testausten seuraaminen, etäopiskelu, testaajakurssi ja harjoittelutestaukset. Kokonaiskestoltaan se on vähintään vuoden mittainen. Intensiivisimmän osan muodostavat etäopiskelu ja testaajakurssi. Kouluttajien ja valvovien testaajien yhtenä tehtävänä on koko koulutuksen ajan havainnoida opiskelijoiden edistymistä ja kokonaispanosta sekä riittävän syyn ilmetessä myös ehdottaa liiton hallitukselle ko. henkilön koulutuksen keskeyttämistä. 

Testaajakoulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen opiskelija on perehtynyt koeohjeeseen, testaajaohjeeseen ja testaajatapaamisten muistioihin sekä saanut käsitystä konkreettisessa testaamisessa eteen tulevista tilanteista ja niiden ratkaisuperusteista. 

Testaajakoulutukseen osallistuvalta vaaditaan yhdistyksen suositus ja loppukoetulos jostakin SPeKL:n koelajista. Yhdistysten toivotaan kiinnittävän huomiota erityisesti koulutukseen ehdotettavien henkilöiden sopivuuteen testaajan tehtävään sekä heidän halukkuuteensa sitoutua toimimaan liiton testaajana. Kenenkään edun mukaista ei ole kouluttaa ihmisiä, jotka eivät lopulta halua tehdä tärkeää ja antoisaa testaajan työtä. 

Opiskelijalta edellytetään koetoimitsijakurssin käymistä tai kokemusta kokeiden järjestämisestä. Ennen koulutuksen alkamista opiskelija seuraa päälajinsa testaamista aidoissa koetilanteissa. Opiskelija seuraa lajin kaikki koeosiot, tekee havaintoja ja esittää testaajalle mielessään heränneitä kysymyksiä. 

Opiskelijan päälaji on se laji, jossa hän on suorittanut loppukokeen tai missä hän on pääasiallisesti toiminut kouluttajana. Testaajaoikeudet hankitaan ensin päälajiin, lisäoikeuksia voi hankkia sen jälkeen; niiden hankkimiseen riittää peruskoesuoritus kyseisestä lajista. 

Muutosta osallistumisvaatimuksiin voi hyvin perusteluin hakea yhdistyksen ja yhdistyksen vastaavan testaajan (tai hallituksen) suosituksesta liiton hallitukselta. 

Testaaja koulutuksesta SPeKL sivuilla: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/koulutukset/testaajakoulutus 


Koulutuksen suunniteltu aikataulu

Hakemukset liiton toimistolle spekl@pelastuskoiraliitto.fi tai Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki 30.11.2014 mennessä. 

Hallitus hyväksyy koulutettavat ehdollisesti seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa. 

Todistukset testaamisten seuraamisesta toimitetaan liiton toimistolle, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki 30.11.2015 mennessä. 

Hyväksytysti ”esikoulun” suorittaneet aloittavat etäopiskelun myöhemmin tarkennettavana ajankohtana. Jakson kesto on 8 viikkoa. 

Testaaja kurssi 22.-24.4.2016 Lapualla. 

Koulutuksen jälkeen testaajakokelas suorittaa harjoittelutestaukset. Harjoittelut tulee suorittaa päälajissa kahden vuoden kuluessa testaajakurssin päättymisestä. Muussa tapauksessa kokelas käy kurssin uudelleen. Lisäoikeuksia muihin lajeihin voi hankkia myöhemminkin. Harjoittelut suoritetaan tavallisten kokeiden yhteydessä SPeKL:n testaajien valvonnassa. Harjoittelut tulee kussakin lajissa suorittaa kahden eri testaajan valvonnassa. 

Hyväksytyssä harjoitusarvostelussa tulee olla vähintään: Hakukoe: 4 harjoittelua peruskoe, 4 harjoittelua loppukoe päivä ja 4 harjoittelua loppukoe pimeä. Jälkikoe: 4 harjoittelua päiväkoe ja 2 harjoittelua pimeäkoe. Rauniokoe: 3 harjoittelua soveltuvuuskoe, 3 harjoittelua peruskoe ja 3 harjoittelua loppukoe. Testaaja varmentaa harjoittelun opintokorttiin. Harjoitusarvostelut voi suorittaa useammassa eri kokeessa.

Lomakkeet: 

Lomakkeita koulutukseen hakemiseksi voi ladata täältä: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet 

Lomakkeen (testaajakortin) alkuharjoitteluja varten voi tilata: spekl@pelastuskoiraliitto.fi Laita seuraavat tiedot tilaukseen: Yhdistys, henkilöt joille lomakkeet tilataan sekä postitusosoite.

Testaajakortit saatavissa 4.8.2014 alkaen 

  
Testaajakoulutuksen 2015-16 kouluttajina toimivat Jaana Haarni, Katja Ruostila ja John Wedde, kaikki kokeneita koetestaajia. 

  
Testaajakoulutuksen järjestelyt, lisätietoa ja yhteydenotot:

John Wedde,
 040-538 8921
Comments