Etusivu‎ > ‎Ajankohtaista‎ > ‎

SPeKL ajankohtaisia 26.9.2013

lähettänyt Mika Soininen 26.9.2013 klo 5.26   [ 26.9.2013 klo 5.27 päivitetty ]


1. Käyttöönottotarkastajat valmistuneet 14.9.2013 

Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastajiksi valmistui 25 henkilöä. Info sekä tarkastajien nimet ja kaupungit nähtävissä toistaiseksi täältä: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/home/ajankohtaista/kaeyttoeoenottotarkastajienkoulutuksenensimmaeinenosakaeyty20-2142013

He tulevat jatkossa toimimaan Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastusten tarkastajina. Järjestäessäsi käyttöönottotarkastusta, tarkastajien yhteystiedot saatavilla Palveluskoiraliiton toimistolta toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai Pelastuskoiraliiton toimistolta spekl@pelastuskoiraliitto.fi

Tarkastajat käyvät pelastuskoirayhdistyksissä infoamassa tulevaan tarkastukseen liittyvistä asioista. 

 
2. SPeKL kokeiden voimassaolo koejärjestelmän muuttuessa 1.1.2014

Info löytyy toistaiseksi myös täältä: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/home/ajankohtaista/speklpaeivitettykoeohjeastuuvoimaan112014 

Hallituksen päätöksen 21.9 mukaan:
Ennen 31.12.2013 suoritettujen kokeiden/koeosioiden voimassaolo ja niiden antama kelpoisuus jatkaa eteenpäin koejärjestelmässä 1.1.2014 jälkeen haku- ja jälkikokeissa.

Peruskoe
Kokonaan hyväksytysti suoritettu peruskoe (päivä+pimeäosuus):
Ennen 31.12.2013 suoritettu peruskoe voimassa päivälleen 2v (viimeisimmäksi hyväksytysti suoritetun osuuden päivämäärästä laskien), antaa kelpoisuuden osallistua loppukokeeseen kokeen voimassaoloaikana.

Hyväksytysti suoritettuna VAIN peruskokeen TOINEN KOEOSUUS (päivä- tai pimeäosuus):
Ennen 31.12.2013 suoritettu peruskokeen koeosuus (joko päivä- tai pimeä) on voimassa 18 kk (päivälleen suorituspäivämäärästä) ja antaa kelpoisuuden osallistua loppukokeeseen (mutta aikaa hyväksytyn suorituksen tekemiseen on siis vain 18kk).

Loppukokeet
Ennen 31.12.2013 suoritettujen loppukokeiden tai loppukokeiden koeosuuksien voimassaolo ja niiden antama kelpoisuus osallistua taidontarkistukseen jatkuu samanlaisena sääntömuutoksen jälkeen (yksittäinen koeosuus voimassa 18 kk ja kokonainen koe voimassa kaksi vuotta).

Taidontarkistukset
Ennen 31.12.2013 suoritettu taidontarkistuskoe on voimassa kaksi vuotta kuten nykyisissäkin säännöissä.

Kakkoslaji, sivulajina pidetty maastolaji
Liiton suositus kakkoslajista on säänöissä seuraava (alkaen 1.1.2014): ”Koirakolla on päälaji, josta koirakko suorittaa loppukokeen ja edelleen taidontarkistuksia.  Toinen maastolaji voidaan pitää sivulajina, josta koirakko suorittaa loppukokeen päiväosuuden aina uudelleen.”

Ennen 31.12.2013 kakkoslajin taidontarkistuksena suoritettu peruskokeen pimeäosuus on voimassa kaksi vuotta (suorituspäivämäärästä lukien) ja se antaa kelpoisuuden osallistua 1.1.2014 jälkeen loppupäivään (=kakkoslajin taidontarkistus), josta saadulla hyväksytyllä suorituksella kakkoslajin suoritus pysyy voimassa / se antaa kelpoisuuden jatkaa koko loppukokeen suorittamiseen kokeen voimassaoloaikana.

Kakkosohjaaja
Liiton säännöissä (1.1.2014 alkaen) sanotaan koiran kakkosohjaajasta seuraavaa: ”Hälytyskelpoisella koiralla voi olla kakkosohjaaja. Kakkosohjaajan tulee täyttää hälytyskelpoisuuden minimivaatimukset sekä suorittaa koiran kanssa käyttöönottotarkastus.” 

  Kakkosohjaajan ei tarvitse siis suorittaa koiran kanssa muita kokeita kuin käyttöönottotarkastus, mikäli koiralla on voimassa hälytyskelpoisuus varsinaisen ohjaajansa kanssa koko ajan. Koiran varsinainen ohjaaja suorittaa koiran kanssa taidontarkistukset sääntöjen mukaan. 

 
3. Vuoden 2014 kalenteri 

Yhdistykset voivat tilata SPeKL seinäkalenteria. Hinta yhdistyksille on 10 euroa ja yhdistykset voivat myydä sitä 12 euron kappalehintaan.
Tilaukset yhdistyksittäin 18.10.2013 mennessä spekl@pelastuskoiraliitto.fi Kalenterit toimitetaan tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen (yksi osoite)
Tilaukseen seuraavat tiedot:
Tilattava määrä
Yhdistys
Tilaajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero
Postitusosoite 

 
4. Raunioratatarkastukset 

SPeKL hallitus päätti 21.9.2013 seuravaa:

Raunioratatarkastajana voi toimia SPeKL rauniotestaajaoikeudet omaava henkilö.
Rauniot voidaan hyväksyä SPeKL radaksi, mikäli SPKL on tehnyt hyväksynnän radalle ja dokumentti toimitettu SPeKL hallitukselle.
Rata kuuluu olla myös pelastusviranomaisen tarkastama, kuten aikaisemminkin.

Tieto löydettävissä myös täältä: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/kokeet/raunioradat 


5. Kokeisiin ilmoittautumisesta 

- Vaikka määräaika kokeisiin ilmoittautumiseen on päättynyt, on mahdollista ottaa jälki ilmoittautumisia vastaan, mikäli kokeessa on tilaa ja se sopii järjestäjille sekä testaajalle.  info löytyy myös täältä: http://www.pelastuskoiraliitto.fi/kokeet/ilmoittautuminen
- yhdistyksiä pyydetään muistuttamaan jäseniään, että hyviin tapoihin kuuluu, että henkilöt jotka ilmoittautuvat kokeisiin, eivät varaa itselleen monesta kokeesta paikkaa, jotka peruvat sitten jos jossain menee koe läpi. 


6. SPKL jäsenet oikeus osallistua SPeKL koulutuksiin ja SPeKL jäsenet oikeus osallistua SPKL koulutuksiin

Tiedoksi: SPKL tehnyt päätöksen, SPeKL jäsenillä oikeus osallistua SPKL järjestämiin koulutuksiin omakustanteisesti.
SPeKL hallitus päätös 21.9:
SPKL jäsenillä oikeus osallistua SPeKL liiton yleisiin ja alueellisiin koulutuksiin (ja yhdistyksin omiin mikäli näin päättävät) omakustanteisesti.
Mikäli osallistuminen on järjestelyjen kannalta mahdollista. 


7. Uusia yhdistyksiä Pelastuskoiraliittoon 

SPeKL alaisten yhdistysten kokonaismäärä on nyt 22 yhdistystä
SPeKL uusia jäseniä ovat: Mikkelin seudun pelastuskoirat ry MSPeko, Keski-Suomen Pelastuskoirat ry KesPek, Ounasjokilaakson kennelkerhon pelastuskoiraryhmä

Tervetuloa mukaan
Comments