Hälytystoiminta‎ > ‎

FRF-toiminta


        

© Juha Lehtikangas
© Juha Lehtikangas

Pelastuskoirat ja FRF

FRF = Finn Rescue

FINNRESCUE on etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta, joka osallistuu kiireelliseen avustustoimintaan ulkomailla tapahtuneissa suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa. FRFtoimintaa koordinoi pääasiassa Kriisinhallintakeskus (CMC Finland).

Pelastuskoirat ohjaajineen ovat mukana FRF-henkilöstössä asiantuntijoina.

Suomen kansainvälistä koiraryhmää koordinoi pelastuskoiraohjaajien yhteistoiminta (YT)-ryhmä. YT-ryhmä hyväksyy koirakot FRF-koulutukseen, esittää hankittavaksi koirakoille tarpeellisia varusteita (mm. häkit, ruokalaatikot, nostovaljaat, vaatteet), järjestää koirakoille jatkokoulutuksia ja vuotuiset tasotestit yhteistyössä CMC:n kanssa.

Taustaa

Koulutukseen valittavilta koirakoilta vaaditaan kansallisen viranomaishälytystason lisäksi kokemusta kansallisesta hälytystoiminnasta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) etsinnöissä sekä oman hälytysryhmän suositus. FRF-hälytyslistalle pääsemiseksi on osallistuttava FRF-koulutukseen ja saatava sekä työnantajan että perheen suostumus. Lisäksi koirakon on läpäistävä tasotesti ja vuosittain rauniokoe.

FRF-pelastuskoiratoimintaan on voinut hakea vuoden 2007 alusta alkaen koko Suomen alueelta. Alle 3 tunnin etäisyys asuinpaikalta Vantaan FRF-varastolle kuitenkin katsotaan eduksi. Koiranohjaaja voi halutessaan jatkaa koulutuksessa myös mahdollisen uuden koiransa kanssa.

FRF-testitilaisuuteen tulevalta koirakolta vaaditaan FRF-peruskoulutus ja rauniokokeesta loppukoe tai PERA B tai IPOR raunio B, suoritettuna vuoden sisällä ennen testiä. FRF kokeiden hallittavuusosuuksia testataan raunikokeiden yhteydessä. Hyväksytty tasontarkastus on alle 10-vuotiailla koirilla voimassa 2 vuotta. Testitilaisuus kestää yleensä perjantaista sunnuntaihin ja sen tarkoituksena on testata koirien ja ohjaajien pitkäkestoista toimintakykyä rasittuneina ja väsyneinä vaativissa olosuhteissa. Lisäksi tietysti katsastetaan ohjaajien toimintaa sekä koirakoiden osaamista.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti ja YT-ryhmä käsittelee sille osoitetut hakemukset seuraavassa kokouksessaan. Hakemukset voi toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille (= CMC:n koirayhteyshenkilö), joilta myös saa hakemuslomakkeita.

Koulutukseen hyväksytyt täyttävät myös CMC:n hakukaavakkeen.

Lisätietoja:

Pj Nina Pulli, p. 0400 537 955, nina.pulli (at) gmail.com

CMC:n koirayhteyshenkilö Anu Haveri, p. 040 541 8486, anu.haveri (at) iki.fi

Pelastuskoirat ja FRF

FRF-koiranohjaajan kriteerit

FRF-koiraryhmänjohtajan kriteerit

Hakukaavake FRF-koulutukseen